Deiseb a gwblhawyd Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

Mae ‘na batrwm hyd a lled Cymru lle mae perchnogion newydd yn newid enwau tai i’r Saesneg.

Rhagor o fanylion

Sydd rhaid mynd yn bell i weld tystiolaeth!

Mae’r wlad yn colli ei etifeddiaeth mewn camau bychain.

Rhaid atal hyd i’r cenedlaethau sydd i ddod, beth bynnag eu iaith.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

18,103 llofnod

Dangos ar fap

5,000

Cynhaliwyd dadl yn y Senedd ar y pwnc hwn

Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 20 Ionawr 2021

Gwyliwch y ddeiseb ‘Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.’ yn cael ei thrafod

Trafodwyd y ddeiseb gan y Senedd yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Ionawr 2021.