Deiseb a wrthodwyd Open gyms at the next 3 week review in Wales - 6th July!

Non-essential shops have now opened in Wales but gyms have remained closed. Gyms are an important part in people's lives for their mental and physical wellbeing. Mental health throughout covid has no doubt suffered for many. Open gyms to allow people to remain in good health.

Rhagor o fanylion

Gyms have gone to extreme measures to put safety measures in place to ensure that everyone using them, customers and staff, will be protected as much as possible from the virus.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch agor gampfeydd a chanolfannau hamdden eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/ 200093

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi