Deiseb a gwblhawyd Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

Yn nhymor diweddaraf y Senedd, mae nifer fawr o Aelodau o’r Senedd wedi newid eu hymlyniad gwleidyddol. Mae hon yn ffordd annemocrataidd i Aelodau ddatblygu eu gyrfaoedd gwleidyddol eu hunain, yn erbyn y pleidiau y cawsant eu hethol i'w cynrychioli. Pan fydd unrhyw Aelod yn dymuno newid ei ymlyniad gwleidyddol, dylid mynd â’r mater at bobl ei etholaeth. Nid democratiaeth yw hyn, a gall arwain at gyflwyno syniadau / pleidiau peryglus i'r Senedd.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

372 llofnod

Dangos ar fap

10,000