Deiseb Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid eu hymlyniad o ran plaid

Yn nhymor diweddaraf y Senedd, mae nifer fawr o Aelodau o’r Senedd wedi newid eu hymlyniad gwleidyddol. Mae hon yn ffordd annemocrataidd i Aelodau ddatblygu eu gyrfaoedd gwleidyddol eu hunain, yn erbyn y pleidiau y cawsant eu hethol i'w cynrychioli. Pan fydd unrhyw Aelod yn dymuno newid ei ymlyniad gwleidyddol, dylid mynd â’r mater at bobl ei etholaeth. Nid democratiaeth yw hyn, a gall arwain at gyflwyno syniadau / pleidiau peryglus i'r Senedd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

295 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon