Deiseb Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

Mae Llywodraeth y DU wedi gwastraffu £12 miliwn yn dablygu ap Tracio ac Olrhain ac mae ymhell o fod yn barod. Yn ystod sesiwn cwestiynau i’r Prif Weinidog, cyfeiriodd Syr Kier Starmer at ap sy’n barod yn yr Almaen ac sy’n cael ei ddefnyddio eisoes. Rydym yn dal yn rhan o’r UE a dylai’r ap fodloni gofynion GDPR.
Bydd yr ap yn caniatáu i Gymru reoli Covid mewn ffordd sy’n targedu’r haint.

Llofnodi’r ddeiseb hon

61 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon