Deiseb a wrthodwyd Helpu i ddiogelu lleoliadau cerddoriaeth a theatrau.

Diben y ddeiseb hon yw achub lleoliadau a theatrau ynghyd â swyddi drwy Gymru yn ystod pandemig Covid-19. Felly, rwy’n galw ar Senedd Cymru i ddaparu rhagor o gyllid i leoliadau drwy Gymru pan fydd y pandemig wedi dod i ben er mwyn iddyn fedru ailagor eto.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi