Deiseb a wrthodwyd Gorfodi pobl Cymru i wisgo masgiau wyneb mewn lleoedd cyhoeddus am fis o leiaf ar ôl iddynt agor.

Deiseb i orfodi pobl Cymru i wisgo masgiau wyneb mewn lleoedd cyhoeddus am fis o leiaf ar ôl iddynt ddechrau agor.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi