Deiseb Gorfodi pobl Cymru i wisgo masgiau wyneb mewn lleoedd cyhoeddus am fis o leiaf ar ôl iddynt agor.

Deiseb i orfodi pobl Cymru i wisgo masgiau wyneb mewn lleoedd cyhoeddus am fis o leiaf ar ôl iddynt ddechrau agor.

Llofnodi’r ddeiseb hon

24 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon