Deiseb a wrthodwyd Welsh Parliament to take responsibility for the protection of the ‘Cofiwch Dryweryn’ mural

In November 2019, the Welsh Parliament decided not to make the ‘Cofiwch Dryweryn’ mural a designated Welsh landmark and in doing so, refused to take responsibility for its protection. After yet another act of vandalism on this historic and extremely important symbol of our Welsh identity, this time of racist and facist symbols, we call upon the government to take action and ensure that this doesn’t happen again. Send a message that this is not tolerated in our country, where everyone is welcome.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Cafodd deiseb flaenorol ynglŷn â gwarchod murlun Cofiwch Dryweryn ei gau gan y Pwyllgor Deisebau yn Nhachwedd 2019 ac felly, yn anffodus, ni allwn dderbyn deiseb arall ar y pwnc yma ar hyn o bryd. Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=24483&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi