Deiseb a wrthodwyd Open Gyms, Swimming Pools, Leisure Centres and other sporting facilities indoor and outdoor now

Due to covid19 all sporting venues, parks & play areas have closed indoor and outdoor for over 100 days now, and its time that we now need a clear road map or timeline to starting lifting restrictions.. and one of the first areas to look at are
To Open Gyms, Swimming Pools, Leisure Centres and other sporting facilities indoor and outdoor, parks & playgrounds

For the sake of mental health of Wales these areas should now be considered one of, if not the most important aspects

Rhagor o fanylion

It is a well known fact that physical fitness and exerecise of all activities is renowed to help with mental health and well being and this should be considered before or as at the same time as pubs cafes and bars to have a happy medium between the too and help combat addiction

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb debyg oedd yn galw am ganiatáu i gampfeydd a chanolfannau hamdden ailagor newydd orffen casglu llofnodion https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200093
Caiff y ddeiseb ei hystyried gan Aelodau'r Senedd yn y Pwyllgor Deisebau ar 17 Gorffennaf. Bydd yr agenda a dolen i Senedd TV, os hoffech wylio'r trafodaethau, ar gael ar dudalen y Pwyllgor rai dyddiau cyn y cyfarfod https://business.senedd.wales/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=430

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi