Deiseb a gwblhawyd Gorchmynnwch Gynghorau Cymru i gymhwyso gordal o 100 y cant o leiaf i’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi.

Mae ail gartrefi a chartrefi tymhorol yn dinistrio ein cymunedau gwledig, tra’u bod yn prisio pobl leol allan o’r farchnad dai. Yn y cyfamser, mae llawer o berchnogion ail gartrefi yn osgoi talu unrhyw Dreth Gyngor drwy hawlio rhyddhad ardrethi busnesau bach. Dylai Llywodraeth Cymru fod yn mynd ati o ddifrif i anghymell hyn a chymhwyso cosbau o 10 y cant o werth ail gartref am achosion o osgoi bwriadol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

1,026 llofnod

10,000