Deiseb a wrthodwyd Make it Illegal not to Recycle Household Waste

Wheelie Bins are Overflowing, but a lot of the waste could have been recycled. Reducing overflowing wheelie bins will make communities look nicer and help tackle to rodent problem.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud.

Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Nid yw'n glir sut y bwriadwch i'w wneud yn anghyfreithlon i beidio ailgylchu gwastraff tŷ, na pwy fyddai'n cael eu cosbi. Gallwch ddechrau deiseb newydd sy'n galw am gamau gweithredu clir gan Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi