Deiseb a wrthodwyd Keep TY FFOREST COMMUNITY HOUSE OPEN

Ty Fforest community house has served the people of Swansea for 20 years providing support to the most vunerable in society, we have helped young people through training schemes,youth clubs, summer clubs and lunch clubs, we have helped the vunerable accsess food,cothing,furniture for free, we have helped and support people with mental health issues,domestic violence and substance abuse. After 20 years swansea council has given us 21 days to vacate our premisis when we are need the most

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi