Deiseb a wrthodwyd Dylid caniatáu i briodasau gael eu cynnal ynghyd â gwleddoedd priodas llawn ar gyfer uchafswm o 100 o bobl.

Teimlaf ei bod yn bryd ailystyried mater gwleddoedd priodas. Mae'n rhaid i lawer ganslo eu digwyddiad unwaith-mewn-oes, ac er bod rhai wedi gallu aildrefnu, gallai hyn fod wedi bod yn amhosibl i eraill. Trwy wahoddiad yn unig y mae rhywun yn mynd i briodas, felly, pe bai rhywun yn dechrau dangos symptomau, gellid olrhain pawb o fewn oriau. Mae fel arfer un i ddau fetr rhwng y byrddau (fel mewn bwyty), ac mae teuluoedd yn eistedd gyda'i gilydd.

Rhagor o fanylion

Gyda llywodraethau bellach yn penderfynu ailagor tafarndai, bwytai, sinemâu, theatrau a lleoliadau eraill lle bydd dieithriaid yn ymgymysgu, mae'r penderfyniad i barhau i wahardd gwleddoedd priodas yn ymddangos yn afresymegol.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi