Deiseb Dylid gorfodi gwisgo mygydau/gorchuddion wyneb mewn siopau.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ym maes manwerthu ac, er gwaethaf ymdrech gynhwysfawr iawn gan fy nghyflogwr, nid yw’r camau diogelwch sydd ar waith yn ddigon os yw cwsmer yn penderfynu anwybyddu’r rheolau. Byddai gorfodi gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i siopau’n ffordd deg ac effeithiol o ddiogelu staff a chwsmeriaid ymhellach.

Rhagor o fanylion

Bydd gwisgo gorchuddion wyneb mewn siopau’n helpu i atal trosglwyddo Covid 19 ac, yn ogystal ag ymdrechion cadw pellter cymdeithasol a hylendid, bydd yn diogelu staff a chwsmeriaid ymhellach.

Llofnodi’r ddeiseb hon

4,508 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon