Deiseb a wrthodwyd Call in applications 20/00357/MJR & 16/01530/MJR & re-visit all related applications on this site.

20 years ago, permission was granted to develop the Northern Meadows for housing. It has proved too expensive to build the roads needed for this.
Permission has now been granted to build a new Cancer Centre on the site at a cost to taxpayers of £30million for ACCESS ONLY. There are other options for the Cancer Centre including on the derelict Whitchurch hospital site, where permission for a 200 bed hospital has been agreed.
There are now 28 planning applications relating to the site.

Rhagor o fanylion

All 28 applications should be considered within the wider context of this huge development.

We now have the Environment Wales Act (2016), Historic Environment (Wales) Act 2016, Future Gen Act (2015), Planning Policy Wales 10 (2018), none of which were considered when the original planning was passed - FOR HOUSING ONLY. The site is not in the adopted Local Development Plan (2016).

The decision of Velindre to build on the meadows needs to be fully scrutinised. We need to have an independent clinical review of the proposed model for Velindre. Best practice for oncology departments is to be alongside larger hospitals, and The Heath has offered space alongside Cardiff University cancer research.

For more information please visit https://savethenorthernmeadows.wales/
and Cardiff's planning portal:
https://planning.cardiff.gov.uk/online-applications/propertyDetails.do?activeTab=relatedCases&keyVal=_CARDIFF_PROPLPI_1013_1

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Nid yw deisebau sy'n gofyn i'r Senedd ymyrryd ym mhenderfyniadau gweithredol neu weithredoedd awdurdodau lleol, gan gynnwys penderfyniadau cynllunio, yn dderbyniadwy. Wrth ystyried deisebau o’r natur hon, rydym yn gwerthfawrogi bod amgylchiadau lle gallai Llywodraeth Cymru benderfynu ‘galw i mewn’ ceisiadau cynllunio ond hyd nes y bydd hynny’n digwydd, awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am geisiadau cynllunio penodol.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi