Deiseb a gwblhawyd Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

Rhaid i staff ysbytai fedru parcio lle maent yn gweithio rhag iddynt orfod gyrru o gwmpas yn chwilio am le mewn meysydd parcio cyffredin a gwastraffu eu hamser gwerthfawr.

Rhagor o fanylion

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

55 llofnod

Dangos ar fap

10,000