Deiseb Rhaid darparu lleoedd parcio pwrpasol am ddim ar gyfer holl staff ysbytai Cymru yn ystod eu sifft

Rhaid i staff ysbytai fedru parcio lle maent yn gweithio rhag iddynt orfod gyrru o gwmpas yn chwilio am le mewn meysydd parcio cyffredin a gwastraffu eu hamser gwerthfawr.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

31 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon