Deiseb a wrthodwyd Provide new/re-open safe off road horseriding routes & address the 60mph speed limit of rural roads.

The horse riding community is in an extremely vulnerable position with country lanes having a speed limit of 60mph and off road riding routes being frequently withdrawn.
WG has invested heavily to improve facilities for walkers and cyclists, but we have been forgotten.
As a matter of safety, we urge WG to reinstate/reopen closed bridleways and access routes which offer safety for children and adult riders alike and address the 60mph limit on rural single carriageways.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol unigol yw llwybrau marchogaeth diogel a gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Fodd bynnag, gallai'r Senedd ystyried deiseb ar gyfyngiadau cyflymder ar ffyrdd gwledig os yw'n galw am newid penodol, megis newid i'r cyfyngiad cyflymder.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi