Deiseb a wrthodwyd Defy UK legislation that allows Westminster to force food and environmental standards on Wales.

Wales should follow Scotland in possibly defying the proposed UK legislation that allows Westminster to set food and environmental standards as the proposals could lead to Wales having to accept products and standards that our country does not want. The UK government is seeking to undermine Wales’ ability to create its own laws with this new proposed legislation.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Fel y mae'r ddeiseb yn ei nodi, cyfrifoldeb Senedd y DU yw Bil Amaethyddiaeth y DU. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses cydsyniad deddfwriaethol yn y Senedd sy'n berthnasol i'r Bil hwn drwy glicio ar y linc hon:
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27736

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi