Deiseb a wrthodwyd Fund stagecoach so buses can run after 6pm and on sundays

Get buses running

Rhagor o fanylion

The buses need to run at night and on sundays people need it to get to work stagecoach needs welsh government funding or will go.bust

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyfrifoldeb y cwmni fysiau a/neu awdurdodau lleol unigol yw llwybrau a phrisiau bws. Felly, ni all y Senedd dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerffili neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi