Deiseb Atal y Senedd rhag gwahardd ysmygu yn yr awyr agored.

Dylid atal y Senedd rhag gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus h.y. tafarndai, canol trefi a pharciau awyr agored. Nid yw ysmygu’n anghyfreithlon, a pherir i ysmygwyr deimlo fel pobl ysgymun yn ein cymdeithas. Mae gwahardd ysmygu yn cymryd yr hawl i ddewis oddi ar yr unigolyn.

Llofnodi’r ddeiseb hon

10 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon