Deiseb a wrthodwyd Rename Snowdon and Snowdonia as Yr Wyddfa and Eryri.

Many place names are being returned to their previous "native" versions, like Uluru (Ayres Rock) etc.

Rhagor o fanylion

Snowdon and Snowdonia should officially be known as Yr Wyddfa and Eryri their actual names.

Many people claim this would adversely impact on tourism but the opposite has been proven.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae angen bod deisebau i’r Senedd yn gysylltiedig â mater y gallai’r Senedd neu Lywodraeth Cymru gymryd camau yn ei gylch, ac nid yw’n glir sut y byddech chi’n bwriadu i Lywodraeth Cymru newid enw’r mynydd a’r ardal yn ganolog. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri neu’r awdurdodau lleol yn yr ardal sy’n gyfrifol am faterion ynghylch gwybodaeth, arwyddion a gwaith hyrwyddo.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi