Deiseb Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

Mae cyfyngu nofio am ddim i amseroedd penodol yn golygu bod mwy o bobl yn y pwll ar yr un pryd, ac felly mae'n cyfyngu’n ddifrifol ar nofio. A minnau’n bensiynwr, nid wyf yn nofio yn rheolaidd mwyach.

Rhagor o fanylion

Wrth i’r cyfyngiadau symud presennol gael eu llacio, mae ar lawer o bensiynwyr angen yr ymarfer corff na ellir ei gael ond drwy nofio; o brofiad, mae'r rhan fwyaf o bensiynwyr yn defnyddio pyllau nofio ar adegau tawel a’r tu allan i oriau brig. O ystyried y miliynau o bunnoedd sy’n cael eu gwario i geisio achub yr economi, mae’r arian a arbedir trwy dynnu nofio am ddim yn ôl yn swm diystyr.

Llofnodi’r ddeiseb hon

52 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon