Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gaewyd Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

Mae cyfyngu nofio am ddim i amseroedd penodol yn golygu bod mwy o bobl yn y pwll ar yr un pryd, ac felly mae'n cyfyngu’n ddifrifol ar nofio. A minnau’n bensiynwr, nid wyf yn nofio yn rheolaidd mwyach.

Rhagor o fanylion

Wrth i’r cyfyngiadau symud presennol gael eu llacio, mae ar lawer o bensiynwyr angen yr ymarfer corff na ellir ei gael ond drwy nofio; o brofiad, mae'r rhan fwyaf o bensiynwyr yn defnyddio pyllau nofio ar adegau tawel a’r tu allan i oriau brig. O ystyried y miliynau o bunnoedd sy’n cael eu gwario i geisio achub yr economi, mae’r arian a arbedir trwy dynnu nofio am ddim yn ôl yn swm diystyr.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

78 llofnod

10,000