Deiseb a wrthodwyd Say No To Bryn Quarry Extension Gelligaer

Protect our health, our schools, our community, our environment, our homes and our children’s future! If not - they will be destroying our surroundings! They are too close to us already!
WE NEED CLEAN AIR IN GELLIGAER!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Awdurdodau lleol sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch a ddylid cymeradwyo neu wrthod ceisiadau cynllunio. Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi