Deiseb Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf.

Ers mis Ebrill 2010, mae cyflogau rhai aelodau o staff y GIG wedi gostwng cymaint â 20.51% yn unol â chwyddiant.
Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru drafod taro bargen newydd ar gyflogau a fydd yn digwydd yn 2021 a lleihau’n sylweddol neu ddileu’r golled y mae gweithwyr rheng flaen wedi’i dioddef dros y 10 mlynedd diwethaf.
Y tro diwethaf i ni gael codiad cyflog, roedd yn efelychiad o fargen San Steffan! Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru gymryd y camau cyntaf a rhoi’r fargen y mae’r GIG yn ei haeddu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

184 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon