Llofnodi’r ddeiseb

Rhowch y £7 miliwn yn ôl yn y gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl.

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.