Deiseb Creu deddfwriaeth i atal preifateiddio’r GIG a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd

Dylid creu deddfwriaeth penodol i atal unrhyw breifateiddio o’r GIG a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru, gan sicrhau y bydd perchnogaeth yn cael ei chadw gan Lywodraeth Cymru. Dylai deddfwriaeth o'r fath nodi y dylid atal cwmnïau preifat rhag cael eu cynnig contractau o ran rheolaeth weithredol.

Rhagor o fanylion

Y GIG a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd yw pileri ein cymdeithas, os nad sylfaen. Maent yn caniatáu i unrhyw breswylydd yng Nghymru gael gafael ar y cymorth hanfodol y maent yn dymuno ei gael. Mae gwrthod cymorth hanfodol i unrhyw un yn ein cymdeithas oherwydd arian yn greulon ac yn anfoesol. Dylai ein prif egwyddorion fynd y tu hwnt i elw a thrachwant.

Llofnodi’r ddeiseb hon

9 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon