Deiseb a wrthodwyd Open dentists to general check ups and repairs.

Why is it that pubs are open during covid 19, but dentists are not open for check ups and repairs. All we are going to do, is end up having a load of people with major issues with there mouths. Ranging from infections to gum disease or even worse cancer. We are encouraged all year to keep an eye on our teeth and gums, yet its perfectly fine for us to destroy our teeth now, with junk food, alcohol and stress.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ailagor gwasanaethau deintyddol cyffredinol llawn yng Nghymru fel sydd wedi digwydd yn Lloegr yw'r ddeiseb y mae'r Pwyllgor Deisebau yn ei ystyried.

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28858

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi