Deiseb a wrthodwyd Form a Welsh Cricket board and join the ICC (International Cricket Council)

Wales has international representation in many sports, but for cricket, one of the most popular games in the world it is represented by England. Although officially the England team represents England and Wales, Wales is thought of as an afterthought or technicality in its representation. There is typically no mention of Wales in its branding.
Wales has had international success in Rugby and Football, it deserves the opportunity to pursue the same in international cricket.

Rhagor o fanylion

There have been Welsh cricket teams in the past, however these have all been temporary and Wales has not been elevated to the status of ICC member.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae sefydlu bwrdd criced i Gymru a cheisio aelodaeth o’r Cyngor Criced Rhyngwladol yn fater i Griced Cymru a Bwrdd Criced Cymru a Lloegr. Nid oes gan Lywodraeth Cymru na'r Senedd unrhyw gyfrifoldeb uniongyrchol dros hyn.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi