Deiseb a gwblhawyd Sicrhau nad yw gwisgo mygydau mewn siopau yn dod yn orfodol

Nid yw gorfodi pobl i wisgo mygydau wedi’i brofi 100 y cant i atal lledaeniad y coronaferiws (COVID-19). Mae’n RHAID i bobl gael y dewis, o ran diogelwch personol ac i sicrhau nad ydym yn destun mesurau Draconaidd.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

412 llofnod

Dangos ar fap

5,000