Deiseb a wrthodwyd Establish an emergency supply chain to source Personnel Protection Equipment for Wales, from Wales.

At the beginning of the most recent pandemic there was a lack of PPE equipment for Care Homes and Hospitals. Due to the world wide need of PPE equipment, it was difficult to source the product from abroad and we nearly ran out of PPE for our Carers. Many local companies however were able to provide it directly. By having a locally sourced supply chain which complies with the Public Contracts Directive 2015, there will be adequate protection for our key workers available locally to save lives.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Gan fod y ddeiseb hon yn ymwneud â nwyddau y gallai Llywodraeth Cymru eu prynu, mae angen ystyried y rheolau caffael.

Mae Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn gymwys i unrhyw weithgaredd caffael gan gorff cyhoeddus (fel Llywodraeth Cymru) mewn perthynas â chontractau am nwyddau, gwaith neu wasanaethau sy'n uwch na throthwyon ariannol penodedig.

Pan fo Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 yn gymwys, mae'n ofynnol i'r corff cyhoeddus perthnasol drin pob gweithredwr economaidd (cynigwyr) yn gyfartal a heb wahaniaethu (rheoliad 18(1)). At hynny, ni ddylid cynllunio gweithgaredd caffael gyda'r bwriad o leihau cystadleuaeth yn artiffisial, sy'n golygu bod â’r bwriad o ffafrio neu anffafrio rhai gweithredwyr economaidd (rheoliadau 18(2) a (3)).

Felly, nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i weithgaredd caffael gael ei gynnal ar gyfer ‘cyflenwyr Cymru yn unig’.

Ni allwn dderbyn y ddeiseb am y rhesymau amlinellir uchod.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi