Deiseb a wrthodwyd Create a Welsh Law/Judicial system, separate from England - just as Scotland/N.Ireland do

At the moment Welsh polices & courts are just another part of England.
Wales needs to be on par with Scotland & N. Ireland, & should have full control of its justice system - with powers to run policing, prisons & appoint its own judges.
The people of Wales are being let down by the system in its current form as found in a commission made by Lord John Thomas of Cwmgiedd: https://gov.wales/commission-justice-Wales

Rhagor o fanylion

Commission that is currently being ignored by the UK government:
https://gov.wales/commission-justice-Wales

BBC article reporting this issue:
https://www.bbc.co.uk/news/amp/uk-wales-50128933

(it can't be duplicating work if Scotland & N.Ireland have their own judicial system)

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae Atodlen 7A yn cadw awdurdodaeth gyfreithiol sengl Cymru a Lloegr drwy gadw elfennau craidd y system gyfreithiol a rennir gan Gymru a Lloegr, sef; y llysoedd, y barnwyr, trafodion sifil a throseddol, maddeuant am droseddau, cyfraith ryngwladol breifat ac adolygiadau barnwrol o weithredoedd gweinyddol.

Rhaid i ddeisebau gyfeirio at fater y gall y Senedd neu Lywodraeth Cymru weithredu arnynt yn uniongyrchol ac, felly, ni allwn dderbyn y ddeiseb hon.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi