Deiseb a gwblhawyd Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd).

Mae cymaint o dystiolaeth sy’n awgrymu nad yw mygydau wyneb yn atal feirysau, gan gynnwys y coronafeirws/COVID-19, rhag lledaenu. Mae mygydau’n achosi rhagor o gyffwrdd wynebau’n barhaus a fydd yn lledaenu unrhyw bathogenau sydd ar y mwgwd. Ymhellach, dyfynnir Dr Jenny Harries, a ddywedodd: “Oherwydd ymddygiad dynol, gall pobl roi eu hunain mewn rhagor o berygl o’r feirws, nid llai o berygl, o’u gwisgo.”
Mae llawer o feddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol wedi lleisio eu barn a dweud bod mygydau yn cyfrannu at ledaeniad feirysau.

Rhagor o fanylion

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

214 llofnod

10,000