Deiseb a wrthodwyd Change the Tan 6 policy to make it applicable to indigenous Cymric communities only.

The Tan 6 policy was established by the Welsh Government in 2008 as a planning document for sustaining rural communities. There is no similar policy in England so, outsiders are taking advantage of the Welsh Government's Tan 6 policy and are pouring into Cymric communities to build houses and start co-operative ventures assisted with funding and planning permissions as outlined in the TAN 6 policy.

Rhagor o fanylion

Cymru as a nation is in the middle of a major crises and is in great danger of losing its Cymric language and identity as properties and land are being sold and lost for ever at an astounding pace. The Tan 6 policy, as it stands, is seen to be colluding in the wholesale 'selling off' of Cymru so, we, the indigenous Cymry, want the policy revised so that it only applies to indigenous Cymric communities throughout Cymru.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Er bod gan y Senedd gymhwysedd dros faterion cynllunio a bod gan Lywodraeth Cymru y pŵer i ddiwygio ei pholisïau cynllunio, byddai newid a oedd yn gwahaniaethu ar sail tarddiad ethnig neu genedlaethol yn torri'r ddeddfwriaeth bresennol sef Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976. Mae hyn yn ei gwneud yn anghyfreithlon i wahaniaethu ar sail hil, lliw, cenedligrwydd (gan gynnwys dinasyddiaeth), a tharddiad cenedlaethol neu ethnig.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi