Deiseb a wrthodwyd Make it a legal requirement for cyclists to use cycle paths if available.

Over the last few years, cycling on Welsh roads has increased dramatically. As such the WG has seen fit to invest millions in constructing miles and miles of dedicated cycle paths for cyclists to be safe when out and about. From what I see on my travels, these paths are not being used and the cyclist is choosing to stay on the road and be a nuisance doing so. I demand that the Senedd make it a legal requirement for the paths to be used where there is one and fines to those who don't obey!

Rhagor o fanylion

Lets face it, the roads are more and more dangerous these days with a massive increase in cars over the last decade. what makes this worse is cyclists being on UK roads with no regard for those around them.

they flout the rules by running red lights, mounting pavements where there is no dedicated cycle path to get around having to wait in traffic, they don't follow the speed limits when they are riding downhill.

Its about time that they are removed from roads. The WG as I said above has spent millions making safer paths for them and they refuse to use them! If a cyclist is caught riding a bike on a road when there is a path available to them then they are stopped and fined like a motorist would be if they were breaking the law. If there is no path next to the road but part of the road has one they must mount it as soon as they approach the path. repeated flouting of this rule should be met with being banned from riding a bike like a driver would!

END OF!!!!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Er mwyn ei wneud yn ofyniad cyfreithiol i feicwyr ddefnyddio llwybrau beiciau, byddai’n rhaid creu trosedd traffig ffyrdd am fethu â gwneud hynny. Cyfrifoldeb Senedd y DU yw troseddau traffig ffyrdd ac nid Senedd na Llywodraeth Cymru.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi