Deiseb a wrthodwyd change the name of Britannia bridge to Pont Rhun ap Iorwerth

Britannia is a dated name for the bridge over the Menai straits and it should be named Pont Rhun ap Iorweth becase of all the hard work and achievements he has done for north wales

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Cyfrifoldeb y perchennog, sef Network Rail, yw enwi Pont Britannia, ac nid yw’r gwaith o oruchwylio Network Rail yn fater sydd wedi’i ddatganoli i’r Senedd. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi