Deiseb a wrthodwyd Allow birth partners to attend labour, birth and visitation as normal in all hospitals.

I want to change the restrictions for maternity services across all hospitals to allow:

- Birth partners allowed to all scans/appointments.
- Birth partners allowed in early labour, c-section pre ops and visitation during induction.
- Birth partners allowed to stay with mother & baby after birth.
- Birth partners allowed to visit mother and baby where extended stays are required.

Current restrictions have impacted the mental, emotional and physical well being of mothers and partners.

Rhagor o fanylion

At scans & antenatal appointments women have faced bad news about their babies life & wellbeing alone. Having a partner present provides support where tough decisions may need to be made.

Families often live a considerable distance from hospital. Restrictions greatly increase the risk of partners missing birth if sent home or spending long periods in their cars at hospital car parks without basic amenities.

Birth partners play a vital role providing emotional & practical support during labour & birth. They also advocate for mothers during complications.

After birth mothers are taken to wards alone to care for newborns regardless of their emotional, mental or physical wellbeing. Midwives working on busy labour wards struggle to give women 1-1 support; which a birth partner can provide. Partners are also missing out on vital newborn bonding.

If mother & baby require a hospital stay visits are not permitted.

There is currently no consistency in the restrictions across Wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/ 200113

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi