Deiseb Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol.

Gan fod ysgolion ac adeiladau eraill nad ydynt yn hanfodol wedi ailagor, mae COVID-19 wedi dechrau cynyddu eto.
Drwy gadw’r ysgolion ar gau ac addysgu plant gartref neu drwy alwadau fideo hyd yn oed, rydym yn helpu i atal COVID-19. Rydym yn helpu i achub ein GIG, aelodau ein teulu a’n dyfodol!
Mae sawl ffordd o addysgu plant heb beri risg iddyn nhw ac i bobl eraill.
Caewch yr ysgolion. Gwnewch ystafelloedd dosbarth ar-lein er mwyn ei gwneud hi’n ddiogel.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,564 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon