Deiseb a wrthodwyd Stop Penally Army Camp Being Used To Home Asylum Seekers

Penally is situated close to Tenby and The Largest Secondary School in the area many elderly people live in Penally and this is causing great concern to them and the families.
No public consultation took place this was all discussed behind closed doors.
The local MP's have shown they have no respect for the electorate.
This is Wales not North Korea, Russia or China the government have behaved like a dictatorship regarding this proposal.

Rhagor o fanylion

The area has no permanent doctors appointments are hard to get.
The Doctors Dentists and Hospitals aren't equipped to have such an influx of people it stretched to its limits already.
Homelessness exists in the community we should concentrate on helping people who cant afford such privilege.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Cyfrifoldeb y Swyddfa Gartref yw'r mater hwn a'r Weinyddiaeth Amddiffyn fel perchnogion Gwersyll Hyfforddi Penalun. Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw’r Swyddfa Gartref a materion amddiffyn.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi