Llofnodi’r ddeiseb

Dylid gwahardd cewyll adar hela

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.