Deiseb a wrthodwyd Support cbd companies to sell full spectrum products that are legal and continue to stay legal

Cbd is a growing health food business that thousands of customers across uk rely on.
Full spectrum, broad spectrum and isolate are 3 main products of cbd trade.

Rhagor o fanylion

Seen a publication stating the heads of our country are looking at banning any sales of full spectrum cbd do to trace amount of thc. 0.2 is the legal amount allowed in the uk and lots of full spectrum are less than that it's quite literally trace amount that doesnt show on any drug test

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud.

Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Gallwch geisio creu deiseb newydd sy’n cynnwys camau clir yr hoffech i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi