Deiseb Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

Er mwyn gwarchod lles meddyliol ac emosiynol y boblogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud, dylid caniatáu rhieni sengl a’r rheini sy’n byw ar eu pennau eu hunain i ffurfio swigen gefnogaeth gydag aelwyd arall, a gadael i gyplau sy’n byw ar wahân i ymweld â chartrefi ei gilydd, fel sy’n cael ei ganiatáu yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Llofnodi’r ddeiseb hon

100 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon