Deiseb a gwblhawyd Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

Er mwyn gwarchod lles meddyliol ac emosiynol y boblogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud, dylid caniatáu rhieni sengl a’r rheini sy’n byw ar eu pennau eu hunain i ffurfio swigen gefnogaeth gydag aelwyd arall, a gadael i gyplau sy’n byw ar wahân i ymweld â chartrefi ei gilydd, fel sy’n cael ei ganiatáu yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

108 llofnod

Dangos ar fap

5,000