Deiseb a wrthodwyd Change local lockdown restrictions from County boundaries to a 10 mile restriction

With so many counties across Wales locked down many local businesses near county boundaries are struggling due to a loss of trade. Bringing in a mileage restriction not only simplifies the system but already struggling businesses aren't disproportionately impacted simply because they have cross county lines customers

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch hyn eisoes yn casglu llofnodion: Addasu’r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244203

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi