Llofnodi’r ddeiseb

Rhannu Sir Rhondda Cynon Taf ac uno Cwm Cynon â Sir Merthyr

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.