Deiseb a wrthodwyd Put higher fencing on the Chartist Bridge, Blackwood, Caerphilly to stop people jumping.

Over the years its became a problem on the Chartist Bridge for people to attempt to commit Suicide, In a bit to prevent this i would like to ask the people of Caerphilly or even wales, to come together and help solve this issue.

Rhagor o fanylion

Suicide attempts succeeded over the years including multiple attempts which thankfully didn't happen.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyfrifoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw rheoli Pont y Siartwyr ac felly ni allwn dderbyn deiseb ar y mater hwn. Gallech chi ystyried cysylltu â Chyngor Caerffili neu eich cynrychiolwyr lleol ynghylch y mater yn lle.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi