Deiseb Rhaid cefnogi busnesau bach a chanolig yn y diwydiant gwallt a harddwch yn ystod cyfnodau clo lleol

Mae cyfnodau clo lleol yn cael effaith sylweddol ar fusnesau bach a chanolig.
Drwy atal cwsmeriaid rhag cael mynediad at fannau glan a chyfyngedig (sy’n cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r coronafeirws), rydych yn rhwystro ein cwsmeriaid rhag ymweld â ni.
Mae hyn yn cael effaith niweidiol ar ein busnesau—effeithiau a fydd yn drychinebus os ydynt yn parhau.

Rhagor o fanylion

Rydym ni yn y diwydiant gwallt a harddwch yn ddiogel.
Rydym yn gwirio tymheredd cwsmeriaid.
Rydym yn glynu wrth y defnydd o gyfarpar diogelu personol (PPE) llawn.
Rydym yn defnyddio system apwyntiadau “un i mewn, un allan”.
Er gwaethaf hyn, mae cyfnodau clo lleol yn lleihau ein sylfaen cwsmeriaid hyd at 80 y cant.
Mae gennym filiau cyfleustodau, cyflogau a rhenti llawn i'w talu o hyd.
Caniateir i ni fynd i mewn i gartref cwsmer mewn man sy’n destun cyfnod clo lleol—man nad yw’n ddiogel, felly, yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fodd bynnag, ni chaniateir i’r un cwsmer ddod i mewn i'n salonau ni.
Mae angen i Lywodraeth Cymru gydnabod ein diwydiant ni fel diwydiant diogel sydd wedi’i reoleiddio.
Fel diwydiant, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod ein salonau yn ddiogel, yn cydymffurfio â’r rheolau, yn lan ac yn ddiogel i'r cyhoedd fynd i mewn iddynt.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,067 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon