Deiseb Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyfnodau clo treigl a mwy llym fyth yn sgil y cynnydd yn nifer y canlyniadau positif ar gyfer Covid, a’i chred y bydd hyn yn arwain at fwy o achosion o Covid a chynnydd aruthrol mewn marwolaethau. A wnaiff hefyd ystyried barn yr Athro Sunetra Gupta, yr Athro Carl Heneghan a’r Athro Karol Sikora (ymysg eraill), a nodi datganiad Great Barrington a’i lofnodwyr; a chydnabod fod cyfnodau clo mewn gwirionedd yn gwneud mwy o niwed nag o les.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,034 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon