Deiseb a gwblhawyd Caniatáu i athletwyr iau Cymru hyfforddi dan yr un rheoliadau Covid â’u cymheiriaid iau yn Lloegr

Bydd fy meibion yn chwarae pêl-fasged eleni yng nghynghrair genedlaethol Lloegr sy’n dechrau ym mis Tachwedd.
Mae athletwyr iau Lloegr eisoes yn chwarae gemau ymarfer er mwyn hyfforddi ond nid yw plant Cymru yn gallu rhannu pêl hyd yn oed wrth hyfforddi.
Mae hyn yn gosod athletwyr iau Cymru dan anfantais fawr o gymharu â rhai Lloegr.
Mae hyn yn digwydd yn yr holl chwaraeon iau, gan gynnwys pêl-rwyd, rygbi a phêl foli.
Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod ein rheoliadau yn cyfateb i’r rhai ar gyfer athletwyr iau Lloegr i’w wneud yn gyfartal i’r plant.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

219 llofnod

Dangos ar fap

5,000