Deiseb a wrthodwyd Make sports training a "reasonable excuse" for Adults to travel.

It has been announced today in the Welsh News that Children can attend sports training outside lockdown areas as the sports training will be a "reasonable excuse" to travel. This should be applied to adults taking part in sports training also.

Rhagor o fanylion

Mental Health in the UK was under pressure prior to COVID19, now following one lockdown and smaller local lockdowns,mental health continues to decline.The need to support mental wellbeing through physical activity is needed and many people find therapy in sports training. We need to be able to travel in order to train in a supportive environment and be able to stop further damage to physical and mental health.We should also allow adults to train together whether from lockdown local areas or not.

https://phw.nhs.wales/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53493509

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch caniatáu teithio tu allan i ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol ar gyfer hyfforddiant ffitrwyd eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/ 244206

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi