Deiseb a wrthodwyd help allow adults to train outside of there lockdown area in Wales.

help allow adults to train outside of there lockdown area in Wales. This might affect people's wellbeing and mental health.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch caniatáu teithio tu allan i ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol ar gyfer hyfforddiant ffitrwyd eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244206

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi