Deiseb a wrthodwyd To Allow travel across lockdown regional boundaries to undertake sporting exercise.

During the current regional lockdown members to sporting clubs were outdoor activities can be carried out safely should be allowed by the Welsh Government.
The health and welfare of people is being seriously effected by the lack of interaction in surrounding that they know are safe.

Rhagor o fanylion

During the first lockdown when the restrictions were lifted the Welsh Government allowed travel within 5 miles of you residence.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch caniatáu teithio tu allan i ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol ar gyfer hyfforddiant ffitrwyd eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244206

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi