Deiseb Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed

COVID-19 – yn ôl y rheolau /deddfwriaeth bresennol, dim ond 30 o bobl a ganiateir mewn man awyr agored! Ar gyfer gêm bêl-droed, mae angen 11 yn erbyn 11 ynghyd â swyddogion a staff... felly mae'n amhosibl ailddechrau’r cynghreiriau cystadleuol i oedolion tan fod y nifer hon yn cael ei chynyddu! Gellir cynnal gemau yn ddiogel ac yn effeithiol pe bai'r nifer yn cynyddu i 30 o bobl heb gynnwys y chwaraewyr a'r swyddogion ar y cae. Gofynnwn i chi gysylltu â Chymdeithas Bêl-droed Cymru ac ystyried cynyddu’r niferoedd fel y gall Haen 2 ac is ailddechrau chwarae.

Rhagor o fanylion

Noder bod Cymdeithas Bêl-droed Lloegr / Cymdeithas Bêl-droed yr Alban a Chymdeithas Bêl-droed Iwerddon fwy neu lai wedi ailddechrau eu cynghreiriau pêl-droed lleol a chenedlaethol.

Llofnodi’r ddeiseb hon

2,571 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon